top

 

Catch & Release
Zondag 26-3-2017 15:17 Jaap van Leeuwen

Zeebaars

Omdat het slecht gaat met het zeebaarsbestand gelden voor deze vissoort enkele bijzondere beperkingen.

Recreatieve visserij

Voor de recreatieve visserij met hengels geldt het volgende: van 1 januari tot 1 juli 2017 mag een sportvisser bij het vissen in zee, de kustwateren en in de zeegebieden geen zeebaars in bezit hebben. De zogenoemde "baglimit" is dus 0. Vanaf 1 juli 2016 mag een sportvisser maximaal 1 zeebaars in bezit hebben. Uiteraard moet die zeebaars groter zijn dan de minimummaat van 42 cm.

Het is altijd verboden zeebaars te fileren en te ontdoen van de kop omdat anders niet meer kan worden vastgesteld hoe groot de vis was.

De baglimit en het fileerverbod gelden ook voor de binnenwateren die in open verbinding staan met de zee, kustwateren of zeegebieden tot maximaal 30 kilometer landinwaarts.

Bovenvermelde zeebaarsmaatregelen gelden ook voor recreatieve visserij met staand want. Voor alle vormen van recreatieve visserij geldt dat verkoop van vis verboden is.

Beroepsvisserij

Voor vissersvaartuigen die met haken en lijnen op zeebaars vissen geldt dat zij in 2017 alleen in januari en van 1 april tot en met 31 december zeebaars aan boord mogen hebben, overladen, verplaatsen of aanlanden. Hierbij geldt een maximum van 10.000 kilogram zeebaars per jaar per vissersvaartuig.

Voor vissersvaartuigen die met kieuwnetten op zeebaars vissen, geldt dat zij in 2017 alleen in januari en van 1 april tot en met 31 december zeebaars aan boord mogen hebben, overladen, verplaatsen of aanlanden. Hierbij geldt een maximum van 250 kilogram per maand.

N.B. alleen vissersvaartuigen die in de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 september 2016 al op zeebaars visten met haken, lijnen of kieuwnetten mogen dit nog doen.

Bron:Sportvisserij Nederland

Bedreiging van de zeebaars

De zeebaars wordt met uitsterven bedreigd. In juni 2014 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijkstra, de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorstellen ter bescherming van de zeebaars. Volgens verschillende onderzoeken is het duidelijk dat het niet goed gaat met het zeebaarsbestand in de Nederlandse wateren. Dit bestand loopt sinds enkele jaren terug en de visserijsterfte loopt op. Daarom, zegt Dijkstra, is momenteel de visserij op deze soort minimaal gereguleerd en de vangsten gereduceerd (Dijkstra, 2014).

Catch & RelaeseHet is bewezen dat het vrijlaten van zeebaars grote invloed heeft op de toekomst van deze vis (i.v.m. voortplanting). Het zeebaarsbestand heeft dan kans om te groeien in plaats van af te nemen. Waarom zou je genoegen nemen om deze vis één keer te vangen, als het vaker kan door de zeebaars weer te laten zwemmen? Dan heb je veel meer kans dat je elk jaar deze vissen vangt. De Strandvisser is voor Catch & Release: de zeebaars vangen en weer vrij laten zodat het zeebaarsbestand kan toenemen.

Er is nog een andere manier om een bijdrage te leveren aan de zeebaarsvisserij. Dat is door alle ondermaatse vis weer levend en wel terug te zetten in het water waar ze zijn gevangen. Bij deze optie is het belangrijk je te houden aan de wettelijke minimummaten die zijn vastgesteld. Vissen kleiner dan 36 cm moeten worden teruggegooid. Er is een voorstel door het Ministerie gedaan om deze minimummaat te verhogen naar 42 cm (Dijkstra, 2014). Houd de veranderingen dus in de gaten!

Ik vind het schrikbarend als ik kijk hoeveel ondermaatse vis er meegenomen wordt. Ik vis nu meer dan 50 jaar en in al die jaren ben ik, als zeevisser, nog nooit gecontroleerd of ik ondermaatse vis bij mij had. Het is enorm belangrijk om de ondermaatse vissen weer terug te plaatsen in de zee, zodat het zeebaarsbestand kan groeien. Bij een lengte van 42 cm is de zeebaars geslachtsrijp. Elke zeebaars heeft gemiddeld 250.000 tot 500.000 eitjes per kilo lichaamsgewicht bij zich. Als elke sport- en zeevisser de vissen weer teruggooit na de vangst, Catch & Release, dan heeft de zeebaars de kans om zich telkens voort te planten en zo helpen wij, als sport – en zeevissers, de zeebaars om te groeien. De Strandvisser is vóór Catch & Release van de zeebaars en hoopt dat u hetzelfde doet!

Ben jij ook voor Catch & Release? Kopieer de afbeelding in dit bericht en verspreid hem op (vis)forums, websites, sociale media, et cetera. Hoe meer mensen hiervan weten, des te meer kansen de zeebaars heeft om te groeien. Alle beetjes helpen!

Heeft u vragen: De Strandvisser


Informatie
Copyright / Validatie
Valid XHTML 1.0 Transitional      Valide CSS!
© 2012 destrandvisser.nl Alle rechten voorbehouden.
De strandvisser gebruikt Flash Player
Flash Player