top

 

Getijden
Zaterdag 2-1-2021 00:21 Jaap van Leeuwen Info Getij Info getijvoorspellingen
Belang van getijden voor de strandvisser

Hieronder staan de getijden vermeld. Kolom 1 geeft de datum weer, kolom 2 de tijdstippen van hoog/laagwater en kolom 3 geeft weer hoe hoog of laag het water staat ten op zichte van het NAP.

In dit overzicht staat ook vermeld wanneer het nieuwe maan (NM) is en wanneer het volle maan (VM) is. Kijk bij maandstanden voor een compleet overzicht. Na ± 3 dagen na volle of nieuwe maan, ontstaat er springtij. Door de stroming in het extra water komt er nog meer voedsel los voor de vissen. Hierdoor zijn de vissen aasgevoeliger wat je kans op visvangst vergroot.

Wil je meer kans op visvangst? Ga dan 2 á 3 uur voor het hoogwater vissen tot ongeveer 2 uur na hoogwater. Natuurlijk kun je ook op elk ander getij gaan vissen. Dat is aan jezelf: het is absoluut geen regel. Op 11 november is het nieuwe maan (NM). Ongeveer twee dagen later, op 13 november, is het springtij. Dan staat het water op z'n hoogste stand (zie tabel). De beste tijd om te vissen is in de periode van 12 november tot 19 november. De kans op visvangst is dan het grootst.

Niet iedereen is het eens met bovenstaande theorie. Ik zelf geloof hier wel in en maak dan ook gebruik van de maandstand en de getijden om de kans op een goede visvangst te vergroten.

Zie boven: Info getij.

Zie boven locatie jouw keuze: Info getijvoorspellingen .

Getijden
Informatie
Copyright / Validatie
Valid XHTML 1.0 Transitional      Valide CSS!
© 2012 destrandvisser.nl Alle rechten voorbehouden.
De strandvisser gebruikt Flash Player
Flash Player