top

fasebooktwitterGoogle plus

 

Visstek en Muien
Donderdag 4-5-2017 21:18 Jaap van leeuwen

Visstek
Verder zijn er nog wat dingen die je moet weten voor het vissen vanaf het strand, zoals eb en vloed. Eb en vloed zijn van groot belang voor de visvangst. Gemiddeld vist men dan ook 3 uur voor hoogwater en 2 uur na hoogwater. Natuurlijk kun je ook op elk ander getij gaan vissen. Dat is aan jezelf: het is absoluut geen regel.

Mui
Muien zijn openingen tussen de uiteinden (koppen) van de banken onderling. De breedte, vorm en diepte van muien verschillen sterk van elkaar: van één tot tientallen meters. Doordat er door een mui veel water stroomt, kunnen er aan de koppen en aan een gedeelte van de zwinzijde steile kanten gevormd worden. In een mui kan een zeer sterke, zeewaarts gerichte stroming ontstaan.

Hieronder ziet u een aantal video's over muien, zandbanken, zwin en visstek.
Strand informatie
visstek Beginnende strandvisser
Deze video gaat over de beginnende strandvisser. Waar ga ik staan? Of wat is een zwin? Hoe kan ik zien waar er een mui ligt?
visstek Mui, zwin of zandbank.
Hoe herken je een mui, zwin of zandbank, waar kan ik het beste gaan staan vissen?
Informatie
Copyright / Validatie
Valid XHTML 1.0 Transitional      Valide CSS!
© 2012 destrandvisser.nl Alle rechten voorbehouden.
De strandvisser gebruikt Flash Player
Flash Player