Strandvissen garnalenvissen piervissen

Baglimit zeebaars 2022

17 Maart 2022

De onderhandelingen inzake de visserijafspraken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn – met een flinke vertraging – afgerond. Op basis daarvan heeft de Visserijcommissie de vangstmogelijkheden vastgesteld voor de EU-VK bestanden, waar ook de zeebaars onder valt.

Baglimit blijft twee

Voor 2022 geldt voor de sportvisserij in januari en februari een meeneemverbod en mag alleen catch & release worden gevist.Van maart tot en met november is een bag limit van twee vissen (minimummaat: 42 cm) van kracht. In december geldt weer catch & release.

Bron: Sportvisserij Nederland